Volejbalové volební období 2017-2021 je minulostí

Dne 8. května proběhla valná hromady ČVS, která ukončila čtyřleté volební období 2017 – 2021. Předcházeli jí valné hromady OVS – MěVS Plzeňského kraje konané v měsíci březnu i valná hromada Plzeňského krajského volejbalového svazu dne 12. dubna 2021. Krajská volejbalová činnost je shrnuta v přiložené Zprávě předsedy Plzeňského KVS pana Pavla Zemana.

http://1scbeachplzen.cz/wp-content/uploads/Zprava-predsedy.doc

Login