Volejbal vstoupil do nového období

Na všech úrovních Českého volejbalového svazu valné hromady v březnu a dubnu 2021 zvolily a ustavily nové výbory a kontrolní a revizní komise okresních a krajských svazů a tento proces byl ukončen 8. května zasedáním nejvyššího orgánu ČVS.V Plzeňském kraji jsou předsedy OVS-MěVS : Domažlice Ladislav Sazama, Klatovy Luboš Nový, Plzeň-město Radek Petrík, Plzeň-sever Marcel Fryček, Rokycany Jaroslav Anton a Tachov Jana Kaslová.Plzeňský KVS od 12. dubna nastupuje částečně se staronovým vedením : předseda Pavel Zeman, místopředseda Petr Kvarda, sekretář Jakub Kovařík a další členové výboru Josef Forejt, David Konečný, Ondřej Kust, Luboš Nový, Jindřich Pavlík a Radek Petrík, kontrolní a revizní komise – předseda Jan Hejda, členové Jan Giebl a Jaromír Kořenek. Ustaveni byli i předsedové odborných komisí a úseků, kteří připravují návrhy svých členů.Valná hromada ČVS zvolila předsedou Marka Pakostu, gesce dalších zvolených členů výboru se upřesňují (blíže viz informace na webu ČVS).Všem přejeme úspěšné zvládnutí potřebných činností i nových výzev a hlavně v nejbližší době opět vrátit volejbal po doufejme končící pandemii “covid” do “starých dobrých časů” !

Login