Takoví jsme byli aneb loni jsme slavili 25 let Díl první : 1993-2008

Je to až neuvěřitelné, jak čas utíká. Dne 15. ledna 1993 vznikl jako nástupce v té době zanikajících oddílů volejbalu TJ Škoda Plzeň a VŠSK PF ZČU Plzeň zcela nový samostatný Volejbalový sportovní klub Pedagogické fakulty – Škoda Plzeň, který pokračoval v činnosti na antukových kurtech Městského stadionu v  plzeňských Štruncových sadech. Krkolomný dlouhý název klubu (zkratkou pak psaný VSK PF-Š Plzeň) měl své zdůvodnění, neboť mu Pedagogická fakulta ZČU Plzeň poskytovala zdarma sportovní halu a kancelář Sazky při TJ Škoda Plzeň i něco financí. Zakládajícími byli ve vedení klubu Ing. Jiří Pejřil, František Stupka, Pavel Zeman a  dále Michal Kabát, Jindra Kohout, Honza Mertins, Míra Novák, Petr Pacholíček, Radek Petrík, Bohouš Rodek, Petr Šlajer, David Šlouf a Honza Štich.

Aktivity nového klubu byly zaměřeny na šestkový volejbal mužů a juniorů, ale v této činnosti díky vysychajícím finančním zdrojům nebylo možné pokračovat, proto jsou aktivní hráči v letech 1995-96 převedeni do partnerského volejbalového oddílu tehdejší TJ Slavia Plzeň (dnes USK Slavia Plzeň). Činovníci klubu se zatím věnují zabezpečení letní činnosti žáků, kadetů, juniorů i mužů TJ Slavia Plzeň ve „svém“ antukovém areálu a během 5 let od roku 1993 pořádají venku na antuce finálové přebory ČR žákyň, žáků a kadetek z pověření ČVS, různé turnaje mládeže i tradiční plzeňskou Ligu neregistrovaných. S koncem druhého tisíciletí výrazně klesá zájem o antuková hřiště a, jelikož řada plzeňských hráčů již od roku 1995 v létě koketují s beachvolejbalem, plní se díky úsilí vedení klubu a výrazného přispění Statutárního města Plzně další sen – v roce 2000 je v místech antukových hřišť vybudován Areál plážových sportů – jenže : „díky“ nedostatku financí je použit nevhodný hrubý písek žluté barvy, ale v roce 2002 postihují Plzeň obrovské povodně, z prostoru celého Městského stadionu se stává velké jezero a současný vzhled areálu následně paradoxně   zachraňuje „Deus ex machina“ – šikovné pojištění majetku přináší potřebné prostředky a v roce 2003 je obnoven provoz nejdříve omezeně na 3 hřištích a v roce 2004 doplněním čtvrtého kurtu.

Závěr roku 2004 je pro klub zlomový. Nečekaně umírá František Stupka, sekretář klubu a o vše se starající správce areálu. Činnost je naplno zaměřena na aktivity plážových sportů, a proto původní název klubu ztrácí smysl. Do vedení klubu je zvolen sekretář Jaromír Kořenek, který doplňuje stávající vedení Jiřího Pejřila a Pavla Zemana, štafetu obětavého správcem areálu přebírá Jan Mištera. Nové vedení klubu pak realizují počátkem roku 2005 registraci současného názvu 1. Sport Club Beach Plzeň, který jasně deklaruje aktuální zaměření sportovní činnosti.

Vedení klubu se zapojuje do programu ABV ČVS, pořádá krajská kola regionálních soutěží „S Poštovní spořitelnou do finále“ i další navazující regionální soutěže a je organizátorem řady krajských soutěží pro mládež a dospělé rekreační i výkonnostní úrovně. Pochlubit se může i poskytnutím možnosti kondiční přípravy fotbalistům dnešní veleúspěšné Viktorie Plzeň.

Login