Startujeme 25. května !

Po zvážení všech pro a proti zahájíme sezónu na našich kurtech, pokud nedojde ještě k nějakým dalším opatřením, v pondělí 25. května, kdy již, předpokládáme, bude možné plnohodnotné využití šaten i služeb klubovny. Dřívější otevření areálu by při současných nařízeních bylo komplikované jen v omezené formě provozu a navíc dlouhodobá předpověď počasí se jeví na první polovinu května velmi nepříznivě. Potřebné návazné informace jsou uvedeny v příslušných odkazech tohoto webu.
Celá herní plocha areálu byla nově kompletně zkultivovaná, písek byl vyčištěn a srovnán do potřebné stejné hloubky, vytýčené jsou nové lajny na všech hřištích. Před otevřením ještě dojde k úpravě ochozů i přírodního okolí.
Těšíme se na všechny “naše” sportující i případné další zájemce a věříme v zdárný průběh celé sezóny roku 2020 !
Login