Školení rozhodčích volejbalu 2022

Komise rozhodčích Plzeňského KVS pořádá ve dnech 2.-3. září (teorie) a 10.-11. září (praxe při VC Plzně žákyň) školení rozhodčích IV., III. a II. třídy, podrobnosti jsou uvedeny v přílohách. Role rozhodčího je při utkáních nezastupitelná, hledáme proto další adepty. Jedná se o možnost aktivního zapojení do volejbalového života i o výzvu k doplnění stávajícího neutěšeného stavu počtu krajských rozhodčích včetně budoucího možného pokračování při řízení soutěží ČVS. Rozhodčím je možné se stát od 15-ti let v jakémkoliv věku a tuto roli lze i chápat jako přivýdělek k osobnímu rozpočtu (odměny za 1 utkání v sezóně 2022/22 : muži 650,- Kč, ženy I. a II. tř. 550,- Kč, mládež U 22,20,18 360,- Kč a U 16 300,- Kč).

Od sezóny 2023/24 budou muset mít “povinného” rozhodčího družstva dospělých i mládeže kategorií U 22,20,18, proto lze tuto nabídku také vnímat jako přípravu na na budoucí plnění náležitostí pro start v krajských soutěžích.

Vítáni jsou všichni zájemci (děvčata, ženy, chlapci, muži) ! Jen “stačí” vyplněnou přihlášku odeslat do 5. srpna 2022 dle přiložených pokynů.

Jakub Kovařík, předseda KR Plzeňského KVS

https://www.1scbeachplzen.cz/wp-content/uploads/2022Skoleni-RO.doc

https://www.1scbeachplzen.cz/wp-content/uploads/2022Skoleni-RO_prihlaska.doc

Login