Nacházíme se v “zimním spánku”

Razantní nástup nákazy “Covid-19” nedovolil v říjnu dohrát plánované turnaje pořádané Bručounem, takže jsme přešli do klidového stavu bez pořádného rozloučení s beachem roku 2020.

Přesto nám říjen ve svém závěru přinesl dvě pro nás důležitá významná pozitiva :

– po téměř třech měsících se konečně podařilo odhalit “zdroj” kapající vody ze stropu chodby a části šaten, který znepříjemňoval a komplikoval provoz zázemí; bylo to až k nevíře, malý šroubek umístěný v laťce na nevhodném místě ve stěně klubovny u terasy, který tam někdo takto “šikovně” našrouboval před 8 lety v době výstavby celého objektu, hlodal a hlodal do vodovodní trubky, až vytvořil dobře skrytý otvor s tryskající vodou (viz prvé dvě fotografie);

– díky nezištné podpoře města Plzně, jeho Odboru správy infrastruktury i váženého 1. náměstka primátora Mgr. Romana Zarzyckého byla dokončena výstavba druhého sloupu umělého osvětlení včetně oficiálního zprovoznění (viz druhé dvě fotografie), takže od roku 2021 máme zajištěn kompletní večerní provoz bez nutnosti zářijových úprav rozvrhu kurtů a nově si můžeme troufnout na pořádání letních nočních turnajů.

Nyní procházíme obdobím zazimování, úklidu a úpravy kurtů včetně okolí a zaktivizujeme se v březnu 2021 se zveřejněním potřebných informací k zahájení již 21. roku činnosti našeho areálu plážových sportů  .Našim uživatelům i příznivcům přejeme jen bezvadné prožití nastávající zimy, zdárné zvládnutí koronavirové doby a společně věřme, že rok 2021 umožní řádné normální sportování bez dalších omezení i opatření po celou nezkrácenou sezónu !

Pavel Zeman

Login