Mimořádné konference a nové Stanovy ČVS

V současné době probíhají mimořádné konference OVS – MěVS Plzeňského kraje, na které bude v pondělí 23. dubna 2018 navazovat konference Plzeňského KVS. Hlavním tématem je projednání návrhu znění nových Stanov ČVS (blíže viz přílohy) a zvolení delegátů na konference “vyšších” úrovní. Závěrečný akt předpokládaného schválení nových Stanov ČVS pak přísluší mimořádné konferenci ČVS konané v neděli 13. května 2018 v Praze. Účinnost je navrhována k termínu 1. listopadu 2020 tak, aby v loňském roce zvolené orgány fungovaly po celé volební období do května roku 2021.

2018_Stanovy_čistopis (1)

2018_Stanovy_Komentář (1)

2018_Stanovy_úpravy 1 (1)

2018_Stanovy_úpravy 2

Login