2. kolo připomínkového řízení k novým Stanovám ČVS

V přílohách jsou uvedeny podklady ke 2. kolu připomínkového řízení k úpravě nových Stanov ČVS. Případné podněty je nutno odeslat do 1.1.2018 na mailové adresy uvedené v “komentáři.

Stanovy 2018_návrh pro 2 _kolo připomínkového řízení_čistopis

Stanovy 2018_návrh pro 2 _kolo připomínkového řízení

Komentář k návrhu stanov 2018 pro 2_kolo připomínkového řízení

Login